COSRX Acne Pimple Master Patch

Miếng dán mụn giúp che và bảo vệ đốm mụn. Hỗ trợ giảm tình trạng mụn nhanh chóng.

24 miếng dán với 3 kích thước khác nhau.