COSRX AC Collection Calming Liquid Intensive

Nước cân bằng da chăm sóc chuyên sâu dành cho da mụn và da tổn thương.

125ml / 4.22 fl.oz